Šilumos Ūkios Valdiklis - ŠŪVis

Šio mėgėjiško projekto tikslas - efektingas šilumos ūkio automatizavimas, naudojant kieto kuro katilą - Atmos ir jam pritaikytą valdiklį. Valdiklio širdis - Arduino mikrokontroleris. Valdiklio programa parašyta C++ programavimo kalba

Valdiklis reguliuoja vožtuvų atsidarymą/užsidarymą, siurblį, valdo pavarą, kuri reguliuoja karšto vandens padavimą į sistemą. Karšto vandens padavimas valdomas pagal lauko temperatūrą.

Valdiklis turi 11 temperatūros daviklių DS18B20 , pagal šias temperatūras reguliuojami vožtuvai, ir visi kiti sistemos parametrai. Temperatūrų duomenys yra siunčiami į kompiuterį, iš ten, kas 5 min. keliauja į serverį ir iš šių duomenų atvaizduojami grafikai , bei realaus laiko sistemos schema.